Titelträger und Schachprofis

Kacparov

IM Kacper Drozdowski

Ort: Torun, Poland

Rating: 2476

Mitglied seit: 23.02.09

NoMoneyHoney

FM Gary Basanta

Ort: Vancouver, British Columbia, Canada

Rating: 2324

Mitglied seit: 17.11.14

EvargaloPuch

FM EvargaloPuch

Ort: France

Rating: 2364

Mitglied seit: 23.07.13

Pudor

CM Pudor

Ort: Netherlands

Mitglied seit: 09.07.14

Patov

CM Nelson Moraes

Ort: Belém - PA, Brazil

Rating: 2230

Mitglied seit: 28.12.12

Gen-Gutman

GM Gen-Gutman

Ort: Ukraine

Mitglied seit: 15.11.14

TudorAnton

IM Anton Teodor

Ort: Cluj-Napoca, Romania

Rating: 2418

Mitglied seit: 16.08.11

WGM_Adriana_Nikolova

WGM Adriana Nikolova

Ort: Sofia, Bulgaria, Bulgaria

Rating: 2389

Mitglied seit: 29.01.15

Ukrainian_Boa

FM Yuriy Krykun

Ort: Kyiv, Ukraine

Rating: 2326

Mitglied seit: 22.02.16

JamesColeman

CM James Coleman

Ort: England

Rating: 2207

Mitglied seit: 14.03.09